Cavendish University

January 2019 Class Time TableKiru Sichoongwe (Mr) CUZ
   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
ECO323-Econometrics for Economists I
Kiru Sichoongwe (Mr)
Lecture Room 110
 
 
 
BBA121-Business Mathematics -A
Kiru Sichoongwe (Mr)
Lecture Room 250-260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
ECO314-Advanced Statistics for Economists
Kiru Sichoongwe (Mr)
Lecture Room 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ECO322-Intermediate Macroeconomics
Lecture Room 110
Kiru Sichoongwe (Mr)
 
 
 
 
 
 
ECO223-Mathematics for Economists I
Kiru Sichoongwe (Mr)
Lecture Room 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
ECO322-Intermediate Macroeconomics-E
Kiru Sichoongwe (Mr)
Lecture Room 280
 
 
 
ECO323-Econometrics for Economists I-E
Kiru Sichoongwe (Mr)
Lecture Room 200
ECO314-Advanced Statistics for Economists-E
Kiru Sichoongwe (Mr)
Lecture Room 250
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.5 17-01-19 14:33
Cavendish University