Cavendish University July Distance Learning Residential Time table

Bachelor of Arts in Economics Year_4 Semester_1 DL
 [^] [>] Monday
7/16/2018
Tuesday
7/17/2018
Wednesday
7/18/2018
Thursday
7/19/2018
Friday
7/20/2018
Saturday
7/21/2018
Sunday
7/22/2018
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
ECO411-Public Sector Economics
Raymond Kawina (Mr)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ECO412-Advanced Macroeconomics
Lecture Room 140
Mwelwa Kunda(Ms)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ECO411-Public Sector Economics
Raymond Kawina (Mr)
 
 
 
 
 
 
ECO412-Advanced Macroeconomics
Lecture Room 140
Mwelwa Kunda(Ms)
BBA413-Research Methods
Peter Kanyiniji (Mr)
Lecture Room 260
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO413-Econometrics for Economists II
Hamamvwa Mwiinga(Mr)
Lecture Room 260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
ECO413-Econometrics for Economists II
Hamamvwa Mwiinga(Mr)
Lecture Room 260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBA413-Research Methods
Peter Kanyiniji (Mr)
Lecture Room 260
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.5 7/12/2018 08:44
Cavendish University Zambia